Skip to main content
Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Gazociąg wysokiego ciśnienia Pogórska Wola-Tworzeń

Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzorów autorskich dla zadania inwestycyjnego "Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń", realizowanego w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina — Pogórska Wola — Tworzeń — Tworóg — Odolanów.

Projekt gazociągu wysokiego cieśnienia o średnicy DN1000 8,4 MPa i długości ok. 168 km stanowi istotny element korytarza gazowego Północ-Południe. Jego trasa przebiega przez trzy województwa - małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie i została podzielona na trzy odcinki:

 • Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km
 • Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km
 • Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km

Cel

Inwestycja ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego, a także wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.
Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń stanowi istotny element korytarza gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.
Przedsięwzięcie otrzymało status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest), nadawany przez Komisję Europejską.

 

Zakres usług

Antea Polska była odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych, a obecnie sprawuje nadzory autorskie nad realizacją inwestycji. Zakres wykonanego zamówienia obejmował w szczególności:

 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
 • wykonanie projektu wykonawczego
 • wykonanie projektu budowlanego
 • uzyskanie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

Inwestycja wymagała uzyskania aż czterech odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rezultat

 • 8,4 MPa ciśnienia
 • 1000 mm średnicy
 • 168 km długości
 • 4 pozwolenia na budowę

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach infrastruktury gazowej?

Poznaj nasze projekty