Skip to main content
Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście-Szczecin
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m

Pogłębienie i poszerzenie toru wodnego Świnoujście-Szczecin

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m". Inwestycja obejmuje pogłębienie toru na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m w dnie oraz m.in.:

 • przebudowę skarp brzegowych bez umocnień
 • niwelację dna w strefie Świnoujścia
 • budowę i przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą
 • pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków oraz budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych.

Zadanie jest realizowane przy współpracy z Partnerami - International Marines and Dredging Consultants oraz Projmors BPBM Sp. z o.o

Cel

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zwiększenie udziału polskich portów w obsłudze ruchu morskiego poprzez:

 • zniesienie dotychczasowych ograniczeń w przepustowości ruchu i usprawnienie nawigacji statków morskich
 • poprawa stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
 • pogłębienie toru wodnego z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych
 • obniżenie kosztów przewozu ładunków transportem morskim

Zakres usług

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 • pomiary terenu i mapa dla celów projektowych
 • projekt wyrobisk geologicznych
 • opracowanie dokumentacji geologicznej
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
 • opracowanie materiałów do uzyskania wymaganych prawem opinii, umów i zezwoleń
 • przedkoncepcyjny projekt modernizacji toru wodnego
 • opracowanie projektu wykonawczego
 • wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
   

Rezultat

 • 12,5 m nowa głębokość toru
 • ok. 62 km pogłębiany odcinek
 • do 100 m poszerzenie w dnie
 • ok. 11 m dozwolone zanurzenie

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach hydrotechniki?

Poznaj nasze projekty