Skip to main content
Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

EHS (environment, health and safety) to kolejny obszar naszej działalności, w którym świadczymy usługi z myślą o dostarczaniu kompleksowego wsparcia i pomocy w szeroko pojętym bezpieczeństwie wykonywanej pracy oraz w zakresie ochrony środowiska. Nasza oferta obejmuje zarówno audyty EHS w obrębie BHP, PPOŻ czy środowiskowe, jak i analizy środowiskowe, w szczególności te dotyczące hałasu i gleby. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, dostarczając rozwiązania skrojone na miarę i dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Audyty EHS/Due Diligence

 • BHP
 • PPOŻ
 • Środowisko

Kontrola części BHP/PPOŻ

 • Sprawdzenie dokumentacji (prowadzenie szkoleń, aktualność badań lekarskich, zakres obowiązków, ocena ryzyka, rejestr wypadków, próbna ewakuacja)
 • Sprawdzenie procedur
 • Wizja w terenie (prawidłowe zachowania pracowników, kontrola sprzętu/urządzeń, kontrola stanu budynku, prawidłowe składowanie/magazynowanie)
 • Weryfikacja/nadzór nad pomiarami na stanowiskach pracy
 • Audyt pod kątem COVID (czystości i dezynfekcji)
 • Kontrola urządzeń PPOŻ
 • Kontrola dróg ewakuacji
 • Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy/ochrony PPOŻ z użyciem prawdziwego ognia

 

Kontrola części środowiskowej

 • Kontrola dokumentacji, jej poprawności, aktualności i zgodności ze stanem faktycznym (pozwolenie zintegrowane (raport początkowy), decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie na emisję gazów do powietrza, decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, SEVESO III)
 • Weryfikacja wypełniania obowiązku monitoringu stanu środowiska
 • Weryfikacja czy warunki z decyzji/pozwoleń odpowiadają stanowi faktycznemu na zakładzie i spełniają standardy jakości
 • Przeprowadzenie niezależnych badań (emisja do powietrza, hałas, gleby)
 • Opracowanie opinii/wniosków wraz z ewentualnym kosztem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z prawem

Analizy środowiskowe

 • EIA (environmental impact assesment – oceny oddziaływania na środowisko)
 • Analizy akustyczne (decyzja lokalizacyjna nowych źródeł hałasu, koncepcja wyciszenia ponadnormatywnego poziomu hałasu)
 • Ocena stanu gleby
 • Gospodarka wodno-ściekowa, w tym projekty oceny wód powierzchniowych i podziemnych wraz z analizą ryzyka ich zanieczyszczenia
Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Masz problem? Zgłoś się do nas! Specjalizujemy się w rozwiązywaniu pozornie nierozwiązywalnych spraw.

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w zakresie EHS?

Skontaktuj się ze mną

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji