Skip to main content
Program Polskiej Energetyki Słonecznej
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Instalacje PV

Techniczne Due Diligence oraz nadzór budowlany nad wybranymi projektami małych elektrowni słonecznych (PV) w Polsce, w ramach budowy 65,5MW elektrowni słonecznych w kraju. Zadanie zostało zrealizowane dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Instalacje PV, o indywidualnej mocy nominalnej około <=1MW, o łącznej mocy ~66MW, są geograficznie rozproszone w środkowo-północnej Polsce, obejmując obszary województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Cel

Zapewnienie finansowania małych instalacji PV w Polsce oraz wsparcie kraju w realizacji celów, na lata 2020 i 2030, w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, poprzez zwiększenie udziału tego typu energii w miksie energetycznym Polski, jak również zmniejszenie globalnej emisji gazów cieplarnianych.

 

Zakres usług

Zakres prac zrealizowanych przez Antea Polska obejmował:

  • przegląd harmonogramu, koncesji i zezwoleń
  • przegląd techniczny przyłączy do sieci
  • ocenę wydajności energetycznej
  • wsparcie w okresie rozruchu projektów zakończonych certyfikacją

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach energetyki odnawialnej?

Poznaj nasze projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji