Skip to main content
Hydrotechnika
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Hydrotechnika to istotny obszar naszej działalności. W ramach sektora oferujemy szeroki zakres usług obejmujący realizację śródlądowych i morskich budowli hydrotechnicznych. Dostarczamy optymalne rozwiązania mające na celu ochronę wybrzeży oraz ochronę przeciwpowodziową. Specjalizujemy się w tworzeniu projektów nabrzeży i dróg wodnych. Poza elementami technicznymi, w ramach prowadzonych działań integrujemy aspekty regulacyjne i środowiskowe.

Realizowane projekty

Realizowane przez nas projekty swoim zakresem obejmują:
 • budowle morskie w pasie technicznym wybrzeża
 • budowle hydrotechniczne w portach morskich
 • jazy
 • zapory
 • śluzy
 • elektrownie wodne
 • wały przeciwpowodziowe
 • kanały
 • zbiorniki

Zakres usług

Świadczone w ramach sektora hydrotechnicznego usługi to:
 • Due Diligence
 • Koncepcje
 • Studia Wykonalości
 • Doradztwo Techniczne
 • Projektowanie
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy
Naszymi Klientami są m.in. Urzędy Morskie, Zarządy Portów Morskich oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dawniej RZGW i ZMiUW).

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w obszarze hydrotechniki?