Skip to main content
Infrastruktura wodna
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych. Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji - przygotowujemy studia przedprojektowe, master plany, koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacje kosztorysowe oraz sprawujemy nadzory autorskie i inwestorskie. Świadczymy również usługi Inżyniera Kontraktu oraz konsultingowe.

Realizowane projekty

Realizowane przez nas projekty obejmują m.in.:
 • oczyszczalnie ścieków
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • sieci kanalizacji ogólnospławnej
 • rurociągi wody i solanki
 • urządzenia służące gospodarowaniu wodami opadowymi

Zakres usług

Posiadamy kompetencje w zakresie sprawowania doradztwa technicznego, prawnego i finansowego. Opracowujemy studia wykonalności, a także oferujemy pomoc w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej. Przeprowadzamy oceny oddziaływania na środowisko, sporządzamy programy ochrony środowiska oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Prowadzimy także działalność szkoleniową w tym zakresie.
Usługi świadczone w ramach infrastruktury wodnej to:
 • Due Diligence
 • Koncepcje
 • Studia Wykonalności
 • Doradztwo Techniczne
 • Projektowanie
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy
Nasza oferta skierowana jest zarówno do odbiorców przemysłowych, jak i do jednostek samorządowych, czy przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w zakresie infrastruktury wodnej?