Skip to main content
Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Gospodarka wodna to szeroko rozumiana dziedzina, zajmująca się skutecznym zarządzaniem zasobami wodnymi i ochroną środowiska (w odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wód zależnych), łączy w sobie także adaptację do zmian klimatu. W ostatnich latach członkowie naszego zespołu realizowali największe dokumenty planistyczne w tym obszarze. Oferta w ramach sektora obejmuje szeroki zakres usług m.in.: analizy związane z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), ekspertyzy zgodności z art. 4 RDW, wsparcie przy realizacji obowiązków wynikające z ustawy Prawo wodne oraz analizy w zakresie zagrożenia suszą i niedoborem wody.

Realizowane projekty

 • Plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy i jego aktualizacja
 • Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych
 • Plany utrzymania wód w regionach wodnych
 • Koncepcje w zakresie możliwości zapewnienia ciągłych dostaw wody dla przemysłu w okresie suszy i stanach niżówkowych

Zakres usług

 • Ekspertyzy zgodności z RDW
 • Analizy ryzyka dla ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia
 • Analizy w zakresie tzw. Podatku od deszczu
 • Analizy w zakresie zagrożenia wszystkimi typami susz
 • Operaty wodnoprawne
 • Plany adaptacji do zmian klimatu
 • Dokumenty planistyczne i strategiczne w obszarze gospodarki wodnej
 • Koncepcje w zakresie dostaw wody

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w zakresie gospodarki wodnej?