Skip to main content
Rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz doradztwo techniczne dla inwestycji "Rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu".
Program rozbudowy składa się z czterech elementów:

 • dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych
 • trzeciego zbiornika LNG
 • instalacji przeładunkowej LNG na kolej
 • dodatkowego nabrzeża statkowego

Cel

Celem rozbudowy gazoportu w Świnoujściu jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski oraz krajów bałtyckich, poprzez dywersyfikację i promocję nowych tras transportowych w regionie.
Terminal LNG w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się naszego kraju i państw sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego, a także wpisuje się w trzy filary polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj.:

 • zrównoważony rozwój
 • poprawa bezpieczeństwa dostaw
 • zwiększenia konkurencyjności

Zakres usług

Celem Studium Wykonalności było opracowanie założeń projektowych oraz ocena możliwości konstrukcyjnych rozbudowy nowego terminalu LNG w Świnoujściu. Studium obejmowało cztery obszary:
 • zwiększenie możliwości przyjmowania gazu przez terminal do polskiego systemu z 5 mld m3 do 7,5 m3 rocznie,
 • wybudowanie trzeciego zbiornika,
 • zwiększenie funkcjonalności terminalu poprzez wybudowanie stanowiska statkowego dla mniejszych jednostek LNG,
 • wybudowanie regazyfikatorów ORV.
Opracowanie zawierało ponadto analizę biznesową regionalnego rynku LNG i analizę prawną dotyczącą rozbudowy terminala, wpływ inwestycji na środowisko oraz pełne Studium Wykonalności zgodnie z wymaganiami programu POliŚ.
Usługa Doradztwa Technicznego realizowana dla Polskiego LNG obejmowała opracowanie dokumentacji bazowej (tzw. FEED) oraz wybór wykonawcy rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu.

Rezultat

 • 5 mld m3/rok moc "przed"
 • 7,5 mld m3/rok moc "po"
 • 1 nabrzeże statkowe
 • 1 zbiornik LNG

Oś czasu

Timeline slide
2015

Studium wykonalności

Timeline slide
2016 – 2017

Analiza techniczna

Timeline slide
2017 - 2019

Wniosek o dofinansowanie

Timeline slide
2019 – 2020

Doradztwo techniczne

Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach hydrotechniki?

Poznaj nasze projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji