Skip to main content
Dla Akcjonariuszy
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Dla Akcjonariuszy

Antea Polska S.A.

Siedziba spółki

ul. Dulęby 5
40-833 Katowice

Dane rejestrowe

Antea Polska Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000140412

  • REGON: 273345606
  • NIP: 6340019148
  • Kapitał zakładowy: 4 458 000,00 zł (opłacony w całości)

 

Komunikaty dla Akcjonariuszy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji