Dane za rok 2019 stanowią znakomitą kontynuację poprzedniego roku. Przychody Grupy wzrosły o 5,3% na całym świecie, a zysk netto z 18,0 mln euro w 2018 roku do 19,4 mln euro w roku 2019. Imponujące wyniki osiągnęły spółki z poszczególnych krajów.

I tak, Antea Group Holandia trzeci rok z rzędu poprawiła swój wynik, który jest najlepszym w historii, ze wzrostem przychodów o ponad 7%.

Już w poprzednich latach spółki z Francji i Stanów Zjednoczonych wykazywały tendencję wzrostową, która utrzymała się także w 2019 r., przy wzroście przychodów i zysków w obu tych krajach.

Natomiast nasza spółka - Antea Polska S.A. - która weszła w skład Grupy Antea zaledwie rok temu, już w pierwszym roku działalności wniosła pozytywny wkład w wynik całej Grupy. Polska spółka odegrała również rolę kamienia milowego w Europie Wschodniej, pozwalając na realizację pierwszych projektów firmy Antea w tej części globu.

Zapraszamy do lektury raportu.