Skip to main content
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent
Budowa zastępczego ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody
Aktualności

Budowa zastępczego ujęcia wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody

Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Porcie Gdynia
Aktualności

Rozbudowa infrastruktury dostępu dla statków w Porcie Gdynia

Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej
Aktualności

Kompleksowe zagospodarowanie Odry środkowej

Dokumentacja projektowa dla budowy nabrzeża ciężkiego w Porcie Police
Aktualności

Dokumentacja projektowa dla budowy nabrzeża ciężkiego w Porcie Police

Inżynier Kontraktu przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power
Aktualności

Inżynier Kontraktu przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
Aktualności

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego PEC Gliwice
Aktualności

Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego PEC Gliwice

Audyt BHP maszyn w zakładzie produkcyjnym na Węgrzech
Aktualności

Audyt BHP maszyn w zakładzie produkcyjnym na Węgrzech

Dokumentacja projektowa dla Nabrzeża Holenderskiego
Aktualności

Dokumentacja projektowa dla Nabrzeża Holenderskiego

Koncepcja przebudowy przystani rybackiej „Kąty Rybackie II”
Aktualności

Koncepcja przebudowy przystani rybackiej „Kąty Rybackie II”

Zabezpieczenie brzegu rzeki Bug w Kuligowie
Aktualności

Zabezpieczenie brzegu rzeki Bug w Kuligowie

Kolektor ściekowy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego
Aktualności

Kolektor ściekowy dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Gazociąg Wronów-Rozwadów-Strachocina
Aktualności

Gazociąg Wronów-Rozwadów-Strachocina

30 lat Antea Polska S.A.
Aktualności

30 lat Antea Polska S.A.

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030
Aktualności

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030

Studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu
Aktualności

Studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu

Antea Polska S.A. wykonawcą ekspertyzy dotyczącej działań wodnośrodowiskowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
Aktualności

Antea Polska S.A. wykonawcą ekspertyzy dotyczącej działań wodnośrodowiskowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podatek od deszczu
Aktualności

Podatek od deszczu

Proces napawania automatycznego plazmowego na blachach ze stopu tytanu
Aktualności

Proces napawania automatycznego plazmowego na blachach ze stopu tytanu

Raport finansowy Grupy Antea za 2019 r.
Aktualności

Raport finansowy Grupy Antea za 2019 r.

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Damasławek
Aktualności

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Damasławek

Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Aktualności

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Aktualności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Wybierz rodzaj plików cookie, które chcesz zaakceptować

Więcej informacji