Antea Polska S.A. podsiała umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku pn. „Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym w ramach budowy drogi wodnej Pisz-Warszawa”.

W skład stopnia wodnego wchodzą: śluza żeglugowa, jaz, przepławka dla ryb i mała elektrownia wodna. Jego budowa ma na celu zwiększenie retencji wody w zlewni jeziora Roś i przeciwdziałanie skutkom suszy. Poprzez hamowanie stopniem wodnym odpływu wód i zmniejszenie amplitudy stanów wody w jeziorze poprawią się warunki gruntowo – wodne terenów wokół jeziora Roś. Znacznie podwyższą się też stany wód w korcie rzeki Pisa i w jej dolinie poniżej stopnia wodnego. Poprawie ulegną warunki żeglugi turystycznej.

W ramach studium wykonalności Antea Polska przygotuje analizy otoczenia społeczno–gospodarczego, prawnego i finansowego przedsięwzięcia. Zakres prac obejmuje również analizę wielowariantową, wskazującą najbardziej korzystną lokalizację stopnia wodnego. Wykonane zostaną badania terenu obejmujące obszar lokalizacji stopnia wodnego oraz obszar oddziaływania stałego piętrzenia na tereny przyległe do koryta rzeki Pisy, na odcinku od jeziora Roś do stopnia wodnego - w tym na infrastrukturę i zabudowę mieszkaniową Pisza, a także na jezioro Roś i obszar oddziaływania poniżej stopnia wodnego. Opracowane zostaną także rozwiązania techniczne, które zabezpieczą tereny i obiekty przed oddziaływaniem maksymalnego piętrzenia na stopniu wodnym. Pod analizę zostaną poddane ewentualne skutki środowiskowe budowy stopnia wodnego. Antea Polska będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych inwestycji.

Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie jest jednym z elementów odtworzeni drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie.  Faza projektowo – dokumentacyjna inwestycji zakończy się do końca 2025 roku. Termin budowy stopnia wodnego na rzece Pisie zaplanowany jest na lata 2026-2028.  Koszty przedsięwzięcia szacowane są na około 100 mln zł.