Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich dla inwestycji pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina w Gdańsku".

Inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego mającego na celu przechwycenie i czasowe przetrzymanie wody opadowej w czasie trwania deszczy nawalnych w mieście Gdańsk. Ponadto na co dzień teren wokół zbiornika będzie pełnił rolę rekreacyjną dla mieszkańców miasta.
 

Założenia projektu

  • Odmulenie i pogłębienie istniejącego zbiornika
  • Wykonanie budowli hydrotechnicznych doprowadzających i odprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego
  • Wykonanie tarasu widokowego od strony ulicy Jaśkowa Dolina
  • Zamontowanie fontanny oraz wyspy pływającej mającej na celu wspomaganie biologicznego oczyszczania wód