Skip to main content
Energetyka konwencjonalna
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

Energetyka konwencjonalna to jeden z głównych obszarów naszej działalności. Od lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów realizując nawet najbardziej skomplikowane inwestycje. Zespół specjalistów posiadający niezbędne uprawnienia i fachową wiedzę oraz ciągły rozwój kompetencji inżynierskich pozwalają nam na udział w projektach konsultingowych oraz sprawowanie nadzorów nad największymi inwestycjami w kraju i za granicą.

Realizowane projekty

Przeprowadzamy inwestycje w zakresie:
 • dostosowania zakładów do wymagań konkluzji BAT
  (instalacje odsiarczania, odazotowania i odpopielania)
 • budowy nowoczesnych instalacji opartych na paliwach stałych i gazowych
 • modernizacji jednostek wytwórczych

Zakres usług

W swojej działalności skupiamy się na dostarczaniu usług obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, projektowanie, doradztwo oraz przygotowywanie koncepcji dla sektora energetycznego zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zakres naszych usług obejmuje:
 • Due Diligence
 • Koncepcje
 • Studia Wykonalności
 • Projektowanie
 • Doradztwo Techniczne
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy

Jesteśmy niezawodnym partnerem dla operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni spalających paliwa stałe, ciekłe oraz gazowe.

Chcesz lepiej poznać naszą ofertę w zakresie energetyki konwencjonalnej?