Antea Polska S.A. podpisała z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. umowę na opracowanie Wstępnej Koncepcji Przestrzenno-Technicznej dla Odry swobodnie płynącej w zakresie części III, tj. dla odcinka od ujścia rzeki Nysa Łużycka do miejscowości Ognica, zakładającej budowę stopni wodnych w celu uzyskania klasy żeglowności Va.


Umowa zakłada m.in. przeprowadzenie analiz wstępnych uwarunkowań środowiskowych oraz opracowanie wielowariantowych kompozycji stopni wodnych, jak również określenie zakresu niezbędnych działań dla dostosowania szlaku żeglownego Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od ujścia rzeki Nysa Łużycka do miejscowości Ognica do klasy żeglowności Va.

Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Powstałe w wyniku realizacji zamówienia dokumentacje wykorzystane będą na potrzeby projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, dokumentu wymaganego przez art. 42a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o żegludze śródlądowe w odniesieniu do drogi wodnej rzeki Odry wraz z nowo projektowanymi odcinkami: Kanałem Śląskim i polskim odcinkiem połączenia Dunaj-Odra-Łaba.