„Wpływ parametrów procesu napawania automatycznego plazmowego na jakość napoin na blachach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V wykonanych drutem tytanowym Grade 2.”

To tytuł referatu napisanego przez Sławomira Topora, Inspektora ds. Kontroli i Zachowania Jakości w Antea Polska S.A. oraz dr hab. inż. Santinę Topolską prof. Politechniki Śląskiej.

„W artykule przedstawiono i opisano wyniki badań przeprowadzonych w celu weryfikacji i opracowania zakresu parametrów napawania plazmowego pozwalających uzyskać wysoką jakość napoin na blachach ze stopu tytanu Ti-6AL-4V o grubości 2,0 mm, stosując materiał dodatkowy w postaci drutu z tytanu technicznego. Dobór parametrów przeprowadzono na zautomatyzowanym stanowisku do napawania plazmowego. Próby przeprowadzono dla różnych wartości natężenia prądu, prędkości spawania oraz prędkości podawania drutu.”

Publikacja jest dostępna na łamach książki pt.: „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych” oraz na naszej stronie.

Zapraszamy do lektury, a wszystkie firmy produkcyjne i laboratoria, które chciałyby nawiązać współpracę w zakresie kolejnych badań naukowych prosimy o kontakt pod adresem: pl@anteagroup.com.