Antea Polska S.A. będzie sprawowała funkcję Inżyniera Kontraktu przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW, zlokalizowany na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power

Inwestycja zakłada budowę 76 turbin wiatrowych o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów, pracujących na obszarze ok. 130 km2, a także fundamentów, morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz kabli energetycznych eksportowych i wewnętrznych. 

Lądowa stacja elektroenergetyczna będzie pełnić funkcję węzła dla linii kablowych przesyłających energię elektryczną z oddalonych o blisko 30 km morskich stacji elektroenergetycznych. Odcinek lądowego kabla będzie mierzył długość ok. 7 km i prawie w całości zostanie poprowadzona pod ziemią.

Morska farma wiatrowa zostanie zlokalizowana w odległości 23 km na północ od polskiego wybrzeża, na wysokości miejscowości Choczewo i Łeba, w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Polski.

Po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Zakres usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu

Projekt realizowany jest w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (żółta książka). W ramach umowy Antea Polska S.A. jest odpowiedzialna m.in. za:

 • nadzór inwestorski i kontrolę zgodności wykonywanych robót, 
 • koordynację i nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę robót, w tym kontrolę jakości wykonywanych robót i użytych materiałów zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, egzekwowanie i weryfikację wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, świadectw jakości itp.,
 • kontrolę, weryfikację, akceptację i zarządzanie całą dokumentacją projektową dostarczaną przez innych wykonawców EPCI, 
 • opiniowanie zgodności prac projektowych z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi oraz normą PN - EN ISO 19650:2019, 
 • weryfikację dokumentacji budowlanej, wykonawczej, powykonawczej i w razie potrzeby BIM, a także dokumentacji technicznej z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego proponowanych rozwiązań projektowych, 
 • administrowanie i zarządzanie Kontraktem, 
 • rozliczanie Kontraktu i nadzór nad zgodnością z budżetem inwestycji oraz proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych, które mogą mieć wpływ na optymalizację ekonomiczną,
 • zarządzanie, monitorowanie i kontrolę Kontraktu pod względem harmonogramu i organizacyjnym, 
 • doradztwo techniczne,
 • zarządzanie HSSE oraz zarządzanie jakością,
 • nadzór nad usuwaniem wad w przedmiocie Inwestycji w trakcie jej realizacji, w tym akceptację programów naprawczych, 
 • wsparcie w uzyskaniu wszelkich pozwoleń administracyjnych, 
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli,
 • weryfikację konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych oraz weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe,
 • udział w pracach rozruchowych.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power to przedsięwzięcie realizowane przez Orlen w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. To obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce. Zgodnie z harmonogramem produkcja zeroemisyjnej energii rozpocznie się w 2026 roku.