Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP8,4 MPa na odcinku Gałów-węzeł Kiełczów wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.

Gazociąg relacji Gałów-Kiełczów jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, gazociąg Gałów-Kiełczów umożliwia odbiór zwiększonych ilości gazu z Unii Europejskiej.
Antea Polska opracowała dokumentację projektową oraz sprawowała nadzór autorski dla tej inwestycji.

Zakres prac

  • Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
  • Uzyskanie ostatecznej dezycji środowiskowej
  • Opracowanie dokumentacji geologicznej
  • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie niezbędnym do opracowania projektu wraz z projektami podziału działek
  • Opracowanie operatów dendrologicznych
  • Wykonanie i opracowanie Inwentaryzacji stanu nieruchomościi objętych zakresem realizacji inwestycji
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy
  • Uzyskanie ostatecznej dezycji o pozwoleniu na budowę w trybie Specustawy
  • Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż