Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku, blok oparty na obiegu ORC

Parametry projektowe

  • Moc elektryczna: 1.25 MW
  • Moc cieplna: 5.2 MW
  • Sprawność elektrociepłowni: 95 %

Zakres prac

  • Nadzór inwestorski
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej
  • Nadzór nad pracami budowlanymi
  • Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych
  • Nadzorowanie dostaw urządzeń i materiałów
  • Uczestniczenie w próbach i odbiorach

Klient

Miasto Lębork
 

Termin realizacji

2013 - 2015