Doradztwo techniczne oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji obejmującej budowę nowej, gazowej ciepłowni dla fabryki opon Michelin w Olsztynie.

Celem projektu jest spełnienie wytycznych korporacyjnych oraz wymagań środowiskowych, określonych przez najnowsze konkluzje BAT, które po okresie przejściowym zaczną obowiązywać od 17 sierpnia 2021 roku. Po przeprowadzeniu wielowariantowej analizy, zdecydowano zastąpić istniejące kotły węglowe, nowymi jednostkami gazowymi spełniającymi najnowsze wymagania środowiskowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji, której zakres zawiera zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie kotła gazowego o mocy 42 MWt, produkującego parę na potrzeby technologiczne Michelin. Kocioł zostanie umieszczony w nowym budynku, w którym docelowo zostanie również zabudowany drugi kocioł.

Zakres prac

  • Wykonanie wielowariantowej analizy możliwości zastąpienia kotłów węglowych nowymi źródłami spełniającymi wymagania środowiskowe i potrzeby technologiczne zakładu
  • Przygotowanie Projektu Podstawowego dla wybranego wariantu budowy nowej kotłowni gazowej
  • Przygotowanie Projektu Budowlanego służącego uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, wsparcie podczas prowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia Generalnego Wykonawcy w formule EPC
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu