Studium wykonalności budowy gazociągów relacji Mory – Wola Karczewska i Rembelszczyzna – Wola Karczewska.

Zakres prac

  • studium wykonalności

Klient

OGP Gaz-System S.A.
 

Termin realizacji

2019