Antea Polska S.A. podpisała umowę na realizację zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn. Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2”.

Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2 zlokalizowany jest w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach podpisanej umowy Antea Polska będzie odpowiedzialna za:

  • sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji nadzoru i kontroli realizacji Projektu oraz Kontraktu Realizacyjnego przez Wykonawcę Kontraktu Realizacyjnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie oraz w Postępowaniu,
  • wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
  • doradztwo w zakresie punktów styku Projektu z istniejącą infrastrukturą ZWB EC2, a w szczególności wykonania przyłącza gazowego dla realizowanej Instalacji.

Jak mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy TAURON Ciepło:

- Budowa kotłowni gazowo-olejowej w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach jest związana z procesem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów Unii Europejskiej do 2040 r. i wpisuje się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Elektrociepłownia zostanie wyposażona w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe o mocy 76 MW. Uruchomienie nowej kotłowni znacząco wpłynie na redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Przy wykorzystaniu paliwa gazowego do pracy  kotłowni, zredukowane zostaną zanieczyszczenia: dwutlenków siarki SO2 do 91 proc., tlenków azotu NOX do 78 proc. oraz dwutlenku węgla CO2 do 28 proc.

Inwestycja warta jest 51,8 mln zł, a ciepło z nowej kotłowni popłynie do mieszkańców Podbeskidzia w 2023 r.