Antea Polska podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) na opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami w kierunku Brzezin i Koluszek oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, a także sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres prac

 • Gazociągi wysokiego ciśnienia:
  • DN 500, MOP 6,3 MPa, o dł. ok. 66,36 km, relacji Łyszkowice – Łódź
  • DN 200, MOP 6,3 MPa, o dł. ok. 7,50 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Brzezin
  • DN 200, MOP 6,3 MPa, o dł. ok. 5,05 km, odejście od gazociągu relacji Łódź – Słupia w kierunku Koluszek
 • Stacje redukcyjno – pomiarowe Brzeziny, Słupia oraz Łyszkowice
 • ZZUP w Łodzi (Olechów), w miejscu odejścia na Brzeziny i na Koluszki, a także w miejscu połączenia z siecią wysokiego ciśnienia w Łodzi oraz w Koluszkach
   

Inne projekty realizowane dla PSG

 • „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500,400 MOP 2,5 MPa relacji Tworzeń- Łagiewniki” - dokumentacja projektowa
 • „Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza – Szopienice” - dokumentacja projektowa
 • „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi" - dokumentacja projektowa i nadzór autorski
 • Budowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa O/Gdańsk, ul. Wałowa 41-43” – Inżynier Kontraktu
 • „PDG Sopot - budowa nowej siedziby” - Inżynier Kontraktu