Antea Polska S.A. opracowuje „Wstępne studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym, w ramach budowy drogi wodnej Pisz-Warszawa”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji wody w zlewni jeziora Roś oraz przeciwdziałanie skutkom suszy w kontekście zmian klimatycznych.

Pozostałe cele przedsięwzięcia:

  • Poprawa warunków gruntowo–wodnych terenów wokół jeziora Roś poprzez hamowanie stopniem wodnym odpływu wód i zmniejszenie amplitudy stanów wody w jeziorze
  • Podwyższenie stanów wód w korycie rzeki Pisy i w jej dolinie, na odcinku poniżej stopnia wodnego, w okresach niskich stanów wody - poprzez alimentowanie wody zretencjonowanej w jeziorze Roś
  • Poprawa warunków żeglugi turystycznej na rzece Pisie, wynikająca z podwyższenia stanów wody w korycie rzeki Pisy, w wyniku dokonywania zrzutów zretencjonowanej wody w jeziorze Roś
  • Wykorzystanie piętrzenia na stopniu wodnym do produkcji energii elektrycznej

Stopień wodny składać się będzie z następujących budowli hydrotechnicznych:

  1. jaz piętrzący
  2. śluza żeglugowa
  3. mała elektrownia wodna
  4. przepławka dla organizmów wodnych

Konsultacje społeczne - materiały informacyjne

Więcej informacji