Inżynier Kontraktu to usługa polegające na nadzorowaniu wszystkich etapów inwestycji w imieniu Zamawiającego. Zadaniem podmiotu świadczącego ten rodzaj usług jest zagwarantowanie wysokiej jakości inwestycji począwszy od etapu projektowania, przez realizację robót, po fazę gwarancji.

Na czym dokładnie polega pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polega na kompleksowym nadzorze nad realizacją Inwestycji „pod klucz”, a w szczególności m.in. na weryfikacji wszelkiej dokumentacji projektowej od Projektu Budowlanego począwszy, a na Dokumentacji Powykonawczej kończąc. W początkowej fazie realizacji Inwestycji Klienci często oczekują od Inżyniera Kontraktu również wsparcia przy wyborze Generalnego Wykonawcy, polegającego na opracowaniu dokumentacji przetargowej, późniejszej ocenie złożonych ofert, a następnie wydaniu rekomendacji dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty oraz finalnie udziału w negocjacjach treści umowy z Generalnym Wykonawcą.

Kolejnym aspektem pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jest kompleksowy nadzór nad pracami prowadzonymi na terenie budowy, w ramach którego zapewniamy pełny skład Inspektorów nadzoru wszystkich branż, zgodnie z Prawem Budowlanym, lecz nie tylko, ponieważ zazwyczaj obowiązki Inżyniera Kontraktu obejmują również m.in. nadzór jakościowy, polegający na weryfikacji dokumentacji jakościowej, odbiorach prac wykonanych na terenie budowy, jak również odbiorach fabrycznych, w miejscach prefabrykacji podzespołów wchodzących w zakres realizacji Inwestycji, ponadto nadzór prowadzenia prac przez Generalnego Wykonawcę w zakresie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a następnie nadzór nad poprawnym przeprowadzeniem rozruchu Instalacji oraz ostateczna weryfikacja dotrzymania wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych (tzw. Parametrów Gwarantowanych) Instalacji.

Na co zwrócić uwagę wybierając Inżyniera Kontraktu

Zamawiający podczas wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu powinien zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie (referencje) samego podmiotu, jak również poszczególnych członków zespołu Inżyniera Kontraktu. Doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych realizacji Inwestycji jest kluczowe w kontekście profesjonalnego oraz rzetelnego wykonania usługi Inżyniera Kontraktu.

Korzyści wynikające z zatrudnienia Inżyniera Kontraktu

Największą korzyścią dla Zamawiającego, wynikającą z zatrudnienia Inżyniera Kontraktu, jest zlecenie kompleksowego nadzoru nad realizacją Inwestycji profesjonalistom, doświadczonym w realizacji podobnych projektów, a co za tym idzie możliwość ograniczenia do minimum personelu Zamawiającego, biorącego udział w realizacji Inwestycji.

Antea Polska S.A. posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu między innymi w energetyce w zakresie OZE, jak również energetyce konwencjonalnej, ciepłownictwie oraz przy realizacji instalacji przemysłowych, a także w zakresie realizacji projektów hydrotechnicznych i gazowych.

Więcej informacji