Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Jak sobie radzić z problemem hałasu". 

Spotkanie będzie miało formę analizy studiów przypadku. W trakcie wydarzenia zostaną omówione prawdziwe sytuacje.

Termin: 27.04.2022 r

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Czas trwania: ok. 1 h

 

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie ścieżki postępowania w przypadku przekroczonych standardów emisji hałasu do środowiska, jak jej uniknąć na etapie planowania nowej inwestycji oraz rozwiązań w przypadku już istniejącego problemu.

Dodatkowo dowiedzą się Państwo o niuansach prowadzenia monitoringu hałasu - jakie rozwiązania mają wydźwięk pozytywny, a jakie negatywny na uzyskiwane wyniki emisji hałasu do środowiska. Jak typować obszary akustycznie chronione – gdzie lokalizować punkty pomiarowe.

Uzyskana wiedz może pozwolić na znaczne oszczędności finansowe w zakresie ochrony przed hałasem. Zdarzają się opracowania, których wyniki przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu są wynikiem błędów pomiarowych. Przedmiotowe szkolenie pozwoli Państwu zweryfikować ich jakość lub poprawić w przyszłości.