Inżynier Kontraktu oraz Kierownik Budowy w ramach realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej w gminie Dąbrowice, w województwie łódzkim.

Farma wiatrowa składa się z 13 turbin GE 2,75-120. Projekt, oprócz wiatraków, obejmował również drogi dojazdowe, place montażowe, sieć kablową 30kV, sieć sterowania, sieć teletechniczną oraz szafę przyłączeniową pośrednią 30 kV, a także stację GPZ. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Engie Zielona Energia Sp. z o.o., spółki z Grupy Engie.

Zakres prac

  • Przygotowanie planu realizacji projektu, w tym harmonogramu, organizacji, budżetu
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, wsparcie podczas przygotowywania i prowadzenia przetargów na wybór dostawców i wykonawców robót
  • Etap projektowania i realizacji, w tym wykonywanie obowiązków kierownika budowy, nadzór i koordynacja prac, odbiór, sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich wymaganych branżach
  • Etap gwarancji, w tym inspekcje farmy wiatrowej