Usługa Lender's Engineering w zakresie opracowania technicznego i środowiskowego Due Diligence dla dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Polsce:
 

  1. Farma Wiatrowa Kuślin o mocy zainstalowanej 39,6 MW
  2. Farma Wiatrowa Krzęcin o mocy zainstalowanej 19,2 MW

Zakres prac

Zakres usług obejmował przegląd zagadnień związanych z uzyskaniem pozwoleń, ochroną środowiska i przyłączeniem do sieci energetycznej oraz ocenę wybranych aspektów technicznych projektów.