Przygotowanie raportu Vendor Due Diligence (VDD) dla Farmy Wiatrowej Skoczykłody składającej się z 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy 36 MW.

Zakres usług

Zakres raportu VDD obejmował:

  • Analizę i ocenę ogólnej charakterystyki farmy wiatrowej, uwarunkowań i zastosowanych technologii
  • Ogólną ocenę lokalizacji farmy wiatrowej
  • Ocenę rzeczywistych wielkości produkcji i czynników mających wpływ na produkcję
  • Przegląd umów serwisowych i umów związanych z funkcjonowaniem farmy (umowa serwisowa turbin wiatrowych, umowa na utrzymanie farmy wiatrowej, umowa na prowadzenie ruchu farmy wiatrowej)
  • Weryfikację kompletności uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień
  • Weryfikację kompletności zabezpieczonych nieruchomości oraz ich zgodności z wydanymi decyzjami/pozwoleniami
  • Weryfikację i analizę warunków przyłączeniowych i innych aspektów przyłączeniowych, w tym: umowy przyłączeniowe, umowy dystrybucyjne, koncesje, licencje, certyfikaty
  • Analizę i ocenę zgodności z przepisami ochrony środowiska