Techniczne i środowiskowe Due Diligence farmy wiatrowej o mocy 50 MW zlokalizowanej w Polsce.

Zakres świadczonych usług:

 1. Raport z technicznego i środowiskowego Due Diligence
 2. Wsparcie techniczne w zakresie zewnętrznego Due Diligence

Zakres końcowego raportu technicznego i środowiskowego Due Diligence obejmował:

 • Opis projektu
 • Ocenę decyzji administracyjnych i pozwoleń dla projektu:
  • decyzje lokalizacyjne
  • decyzje o pozwoleniu na budowę
  • decyzje środowiskowe i zgodność z przepisami środowiskowymi
  • decyzje URE
 • Ocenę kwestii związanych z hałasem i migotaniem cienia (na podstawie raportu EIA)
 • Ocenę warunków i uzgodnień dotyczących przyłączenia do sieci energetycznej
 • Ocenę i przegląd rozwiązań przewidzianych w projekcie:
  • z zakresu infrastruktury lądowej i drogowej
  • z zakresu infrastruktury elektrycznej
 • Ocenę aktualnego stanu realizacji projektu na podstawie:
  • dzienników budowy i wpisów
  • wizyt na budowie
 • Ocenę użyteczności wybudowanych dróg i dostępności do gospodarstw na podstawie wizji lokalnej
 • Weryfikację działek, które powinny zostać zabezpieczone na potrzeby realizacji projektu (na podstawie projektu budowlanego)
 • Ocenę ryzyk związanych z projektem