Antea Polska S.A. podpisała umowę z Gaz-System S.A. na. „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1200 i MOP do 10 MPa wraz ze światłowodem i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą relacji Damasławek – Mogilno”.

Przedmiotem umowy jest m.in. opracowanie projektu wstępnego dla gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze światłowodem i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą relacji Damasławek - Mogilno, związanego z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wstępnych warunków technicznych od właścicieli i zarządców infrastruktury technicznej oraz opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla ww. zadania. Gazociąg relacji Damasławek – Mogilno połączy krajowy system przesyłowy gazu z planowanym Kawernowym Podziemnym Magazynem Damasławek.

Jest to kolejne zadanie realizowane przez Antea Polska w obrębie planowanego Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) i Kopalni Soli (KS) Damasławek. W ubiegłych latach realizowaliśmy m.in. zadanie pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rurociągów wody i solanki oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby projektowanego Kawernowego Podziemnego Magazynu Damasławek, również dla Gaz-System S.A.